• Startsidan

Välkommen till

Överstegården,

Gulklövergatan & Fyrklövergatan

Nya parkeringskort
Nya parkeringskort delas ut med de stundande fakturorna och börjar gälla från den 1 oktober. Dessa kort kommer att vara  ljusgula. 

Resultat från fiberomröstningen
En övervägande majoritet av medlemmarna i Övertsegården röstade för att teckna nytt fiberavtal med ComHem. Mer information om detta kommer inom kort.

Avlopps-problematiken
Då vi har problem med avloppen i området är det viktigt att vi underhåller våra avlopp samt endast spolar ned tre saker: kiss, bajs och toalettpapper. 
Läs mer under Avlopp.

Biltvätt på gatan
Biltvätt får INTE ske i området. Det finns flera biltvättsanläggningar i kommunen som med fördel ska användas för att minska förorening i marken.
Läs mer på Ale kommuns hemsida.

Använd garaget
Varje bostad har ett tillhörande garage och 0,65 parkeringsplats. För att alla bilar ska kunna få plats är det viktigt att garaget används som bilparkering och inte till förråd av annat. 


AKTUELLA DATUM: