• Startsidan

Välkommen till

Överstegården,

Gulklövergatan & Fyrklövergatan

Ny lekplats
Lekplatsen vid Gulklövergatan 24 och 26 skall förnyas då den gamla är uttjänt. Det som köpts in är sandlekhus och rutschkana för de minsta. Montering efter konstens alla regler ingår i priset. Men markförberedelserna ingår ej, detta gör vi själva för att hålla kostnaderna nere.

Det som skall förberedas är montering av två sarger, samt flytta en del av sanden i sandlådan. Vi vore tacksamma om du har möjlighet att hjälpa till med delar av arbetet. Dagen som är planerad för ”byggstart” för dessa markarbeten är fredagen den 29 maj, kl. 18:00.

Vi behöver hjälpas åt helt enkelt för att detta skall bli verklighet, välkomna att hjälpa till!
Inga förkunskaper behövs.
Kontaktperson är Anna Olsson, Gulklövergatan 10.

Information asfaltering
Nu har NCC påbörjat asfalteringen av resten av vårt område. Arbetet beräknas pågå till den 15 maj.
Detta innebär att det kommer vara svårframkomligt och stundtals bullrigt i området.
Vi behöver ta det försiktigt i området under denna tid!!
 


Från och med onsdag 6/5 tom fredag 15/5 kommer tre parkeringsplatser att stängas av:

 Detta innebär att alla i Överstegården behöver hjälpas åt med att köra in sina bilar i garagen så att vi frigör parkeringsplatser till de som inte kan nyttja sina egna.
 

Avlopps-problematiken
Då vi har problem med avloppen i området är det viktigt att vi underhåller våra avlopp samt endast spolar ned tre saker: kiss, bajs och toalettpapper. 
Läs mer under Avlopp.

Biltvätt på gatan
Biltvätt får INTE ske i området. Det finns flera biltvättsanläggningar i kommunen som med fördel ska användas för att minska förorening i marken.
Läs mer på Ale kommuns hemsida.

Använd garaget
Varje bostad har ett tillhörande garage och 0,65 parkeringsplats. För att alla bilar ska kunna få plats är det viktigt att garaget används som bilparkering och inte till förråd av annat. 


AKTUELLA DATUM: