• Startsidan

Välkommen till

Överstegården,

Gulklövergatan & Fyrklövergatan

 

Byte  av bredbandsleverantör från Telia till TELE2 (ComHem) kommer att ske den första oktober 2021. Nedan finns det 3 länkar med information kring detta. 

Viktig information kring bytet av bredbandsleverantör!
                    Hej och välkommen till TELE2
                    Uppsägning av Telias tjänster där du bor
 

Resultat från fiberomröstningen
Com Hem blir vår nya leverantör av bredband, telefoni (IP-telefoni) och TV från och med månadsskiftet september/oktober 2021. Avtalet sträcker sig över fem år från september 2021 och kommer att kosta 230 kr per månad och hushåll. Ytterligare uppgifter om innehållet  går att läsa i Överstenytt nr 9.

Mer information om detaljerad tidsplan, installation etc kommer längre fram. Tänk på att inte förlänga eventuella tilläggstjänster hos TELIA längre än till september/oktober när avtalet upphör.

 

Avlopps-problematiken
Då vi har problem med avloppen i området är det viktigt att vi underhåller våra avlopp samt endast spolar ned tre saker: kiss, bajs och toalettpapper. 
Läs mer under Avlopp.

Biltvätt på gatan
Biltvätt får INTE ske i området. Det finns flera biltvättsanläggningar i kommunen som med fördel ska användas för att minska förorening i marken.
Läs mer på Ale kommuns hemsida.

Använd garaget
Varje bostad har ett tillhörande garage och 0,65 parkeringsplats. För att alla bilar ska kunna få plats är det viktigt att garaget används som bilparkering och inte till förråd av annat.

 


AKTUELLA DATUM

  • Fredag den första oktober byter Överstegårdens samfällighetsföreningen bredbandsleverantör från Telia till Tele2 (ComHem). 
  • Höstens städdag blir den 9 Oktober