• Startsidan

Välkommen till

Överstegården,

Gulklövergatan & Fyrklövergatan

Resultat från fiberomröstningen
En övervägande majoritet av medlemmarna i Övertsegården röstade för att teckna nytt fiberavtal med ComHem. Mer information om detta kommer inom kort.

Ny lekplats
Lekplatsen vid Gulklövergatan 24 och 26 skall förnyas då den gamla är uttjänt. Det som köpts in är sandlekhus och rutschkana för de minsta. Montering efter konstens alla regler ingår i priset. Detta kommer göras i slutet på juni och under juli månad.

Styrelsen vill tacka de medelmmar som var behjälpliga vid markförberedelserna!

 

Asfaltering
NCC är nästan klara med asfalteringen i vårt område, det som återstår är en gång och cykelväg samt komplettering kring lekplatsen vid Gulklövergatan 24/26.
 

Avlopps-problematiken
Då vi har problem med avloppen i området är det viktigt att vi underhåller våra avlopp samt endast spolar ned tre saker: kiss, bajs och toalettpapper. 
Läs mer under Avlopp.

Biltvätt på gatan
Biltvätt får INTE ske i området. Det finns flera biltvättsanläggningar i kommunen som med fördel ska användas för att minska förorening i marken.
Läs mer på Ale kommuns hemsida.

Använd garaget
Varje bostad har ett tillhörande garage och 0,65 parkeringsplats. För att alla bilar ska kunna få plats är det viktigt att garaget används som bilparkering och inte till förråd av annat. 


AKTUELLA DATUM: