Garageportar


Användning

Portens öppningsområde måste alltid vara fritt!
Kontroller att inga personer, speciellt barn eller andra föremål finns inom portens rörelseområde vid manövrering av porten.

Innan porten tas i bruk måste den kontrolleras enligt ”Kontroll och underhåll”!
Riktigt monterad löper garageporten lätt och är enkel att handha.

Öppna och stäng för hand endast med det yttre eller inre handtaget!
Vid icke fackmässigt handhavande finns risk för personskador.

Kontrollera att låset går riktigt i lås när porten stängs.

Låsa och Låsa upp
Stängs porten med handtaget är den inte låst. Använd nyckel eller säkringsstift för att låsa upp:

 • utifrån:           vrid nyckel 360 grader
  låsa upp:        vrid till vänster
  låsa:                vrid till höger
 • inifrån:           förskjut säkringsnyckel på det inre handtaget
  låsa upp:        skjut det uppåt
  låsa:                skjut den nedåt


Hos portar med maskin måste du beakta maskineriets bruksanvisning!
 

Att beakta vid funktionsstörningar


Kontrollera funktionsdelarna om porten löper trögt eller vid andra störningar. Beakta då informationen under "Kontroll och underhåll". Är något oklart, kontakta då tillverkarens kundtjänst.


Rengörning och skötsel

Portyta
Rengö med klart vatten och svamp eller med något vanligt lackeringsmedel

Plastskivor
Rengör med en mjuk trasa eller svamp, rikligt med vatten och om så erfodras med milt plastrengöringsmedel. Använder du ett plastrengöringsmedel beakta då bruksanvisningen från tillverkaren. Rengöringsmedlet måste vara avsett för akryl eller karbonatplast.

ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL MED SKURVERKAN, INGA VASSA VERKTYG ELLER ALKOHOLHALTIGA GLASRENGÖINGSMEDEL.
Dessa förorsakar dragsprickor och skador på porten.

I mellanummet mellan plastskivorna kan det allt efter monteringssituation och väderlek kortvarigt bildas kondens. Detta är inget produktfel.

Skydda porten mot aggressiva och frätande material som t.ex. lutningsmedel, syra, vägsalt.Kontroll och underhåll

Följande kontroll- och underhållsarbeten måste genomföras minst var 6:e månad enligt dessa instruktioner.
Vid bristfällig kontroll och underhåll finns risk att både personer och föremål tar skada. Gör en visuell kontroll av alla byggkomponenter och säkerhetsanordningar beträffande dess fullständighet tillstånd och funktion.

Portlinor
Kontrollera om portlinorna har brottställen eller andra skador.
BYT UT DEFEKTA PORTLINOR.

Dragfjäderenhet
Kontrollera dragfjäderspänningen

 • öppna porten till hälften
 • porten måste stanna i den här positionen

SJUNKER PORTEN TYDLIGT NERÅT, ÖKA DÅ DRAGFJÄDERSPÄNNINGEN.
RÖR SIG PORTEN TYDLIGT UPPÅT, MINSKA DÅ DRAGFJÄDERSPÄNNINGEN.

Om detta ignoreras är det risk att porten sjunker okontrollerat och då skadar personer och föremål.

Monteringspunkter
Kontrollera att alla monteringspunkter sitter fast och dra åt de vid behov.

Löprullar
Kontrollera om det går lätt att vrida löprullarna när porten är stängd.

ÄR DET SVÅRT ATT VRIDA DEM ELLER DE ÖVERHUVUDTAGET INTE GÅR ATT VRIDA PÅ, STÄLL DÅ IN LÖPRULLARNA PÅ NYTT.
Kontrollera att porten löper lätt.

SMÖRJ GÅNGJÄRNEN OCH RULLHÅLLARNA.

Låscylinder
FÅR INTE SMÖRJAS!
Om det går trögt, förbättra då funktionen med lite grafitpulver.

SMÖRJ INTE LÖPSKENORNA!


 
Färgbehandling


Portbladet har en polyestergrundlack.

Vid lackering av port i en annan färg eller om porten är i behov av renovering:

 • slipa ytan lätt
 • rengör med vatten, låt torka
 • vidarbehandla med en vanlig syntetisk lack för utomhusbruk. Beakta härvid bearbetningsinstruktionerna från lacktillverkaren.


Upphovsrättsskyddad Eftertryck – även delvis – endast med garageportstillverkarens tillstånd.