• Avlopp

Avlopp

Då vi har problem med avloppen i området är det viktigt att vi underhåller våra avlopp samt endast spolar ned tre saker: kiss, bajs och toalettpapper. 

 
  1. spola inte med snålspolning
  2. gör rent era vattenlås
  3. använd föreningens högtryckstvätt
  4. använd INTE kaustiksoda!!
  5. spola INTE ned puts, gips och betongrester!!
  6. spola INTE ned fett och olja
  7. spola inte ned stearin
  8. spola inte ned kaffesump 
  9.  spola inte ned hushållspapper eller våtservetter


1. Snålspolning:
Då det gemensamma stamavloppet under radhusen är rostiga (ökad friktion) och kan ha förlorat lutningen, krävs det mer vatten vid varje spolning för att transportera bort fekalier och papper. 

2. Vattenlås
Det är både enkelt och snabbt gjort att förebygga stopp i avloppet. Att tänka på är att du genom att göra rent ofta faktiskt kan förhindra att det blir stopp. Att rensa handfatsavloppet är väldigt enkelt och gjort på tio minuter. Det enda du behöver är en hink att samla upp smuts och vatten i, handskar, skruvmejsel och gärna en tång med långa skänklar för att rensa i vattenlås och rör.
Läs mer i tidningen Vi i Villa.

3. Högtryckstvätt
Föreningens medlemmar uppmanas att använda högtryckstvätten som finns till förfogande, för att spola rent sitt avlopp. Framförallt är det avloppsrören från diskho i kök och tvättstugans golvbrunn. För att låna högtryckstvätten, kontakta betrodd i styrelsen för mer info.

4. Kaustiksoda
Används kaustiksoda på fel sätt och proppen inte släpper, eller om du överdoserar i förhållande till vad som behövs (vilket är omöjligt att veta), så stelnar sodan med tiden. Resultatet blir ungefär som en sten i röret, och det handlar inte om någon längre tidsperiod för att det ska stelna. Utöver detta är kaustiksoda mycket frätande och direkt hälsovådlig. 

5. Puts, gips och betongrester
Rester ifrån ombyggnationer och rengörning utav dess verktyg får inte spolas ned i avloppet, då detta bildar beläggningar inuti rören som leder till stopp. 

6. Fett och olja
All fett och olja, såväl fast som flytande, stelnar i rören och ger upphov till avloppsstopp. Stelnat fett bildar en propp hård som sten, som inte ens hett vatten kan lösa upp. 
Torka alltid ur stekpannan med papper innan du diskar den (och aldrig med diskmedel!).

7. Stearin
Liksom fett stelnar stearin i rören och kan ge upphov till avloppsstopp.

8. Kaffesump
Sumpen förenar sig med stelnat fett som kan resultera i en propp. 
Lägg alltid sumpen i soporna, i komposten, eller strö i trädgården som jordförbättring.

9. Hushållspapper och våtservetter
Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten som toalettpapper gör. Det hjälper inte att strimla hushållspappret, det löses inte upp ändå.
Eftersom pappret inte löses upp, orsakar det stopp i ledningar och pumpar. Det leder till avloppsstopp, översvämningar och att orenat avloppsvatten läcker ut i våra vattendrag.


 

Kontakta betrodd person för vatten och avlopp för mer information gällande avlopp, högtryckstvätt och andra frågor rörande ämnet.

Överstegården använder i första hand företaget Rena Rör i Väst  vid akut stopp. Deras journummer är 070 4139700.