• Information

 

Att flytta ut

 

 

Vid ägarbyte är både säljare och köpare skyldiga att informera Överstegårdens Samfällighetsförening om ägarbytet. 
 

Information skickas via formulär på sidan Kontakta föreningen eller vanligt brev till Samfällighetsföreningens kassör, se aktuell adress under Styrelse.

Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten, det innebär att den ägare som står i föreningens register vid debiteringstillfället är betalningsansvarig. 
Vid ägarbyte är det upp till de gamla och nya ägarna att inbördes reglera skulden för Samfällighetens avgifter.
 
Samfällighetsföreningen delfakturerar inte på olika fastighetsägare, den fördelningen uppmanas ni, i förekommande fall, ha reglerat i samband med betalning av köpeskillingen.


TV/fibernät

Utrustningen samt koderna, som överlämnades vid installationen, skall vara kvar i fastigheten vid flytt. Tänk på att anmäla avflyttning till Telia, de arbetar utifrån personnummer.

Har du frågor eller problem, ringa Telias fiberkundtjänst, se flik Telia Fiber.
Att flytta in 

Vi ber er att snarast efter tillträde meddela oss fullständiga adressuppgifter med ägarnamn, telefonnummer och mailadress.

Information skickas via formulär på sidan Kontakta föreningen eller vanligt brev till Samfällighetsföreningens kassör, se aktuell adress under Styrelse.

Kontaktmannen i aktuellt område skall välkomna nyinflyttade och hjälpa till med flyttningsanmälan till styrelsen, samt överlämna skriften "Välkommen till Överstegården". 


TV/fibernät

Vi har ett avtal med Telia om fiber och det gäller internet, fibertelefoni och tv inklusive programpaket Lagom. För detta betalar varje fastighetsägare 341 kr/mån till föreningen (2015). 

Anmälan om inflyttning görs till Telias kundtjänst, ring support vid eventuella tekniska problem, se flik Telia Fiber.
 
Utrustning och koder fås av den avflyttande fastighetsägaren.