• Ritningar

Ritningar

Här finner du inskannade originalritningar  över våra fastigheter.

Alla ritningar är sparade i formatet PDF. 
De är uppdelade utefter disciplinerna:
A – arkitektritningar
E – el ritningar
K – konstruktörritningar
M – markritningar
VVS – VVS-ritningar (VVS står för värme, ventilation och sanitet)

 

Även Ale kommun har bygglovshandlingar för nedladdning.
Gå in på www.ale.se, klicka på "Kommun & politik", därefter väljer du menyerna
"Insyn och rättssäkerhet", "Diarium och arkiv", "Arkiv" och slutligen "E-arkiv".
Direktlänken är http://e-arkiv.ale.se/login?6


Här kan du söka på din fastighet, alt. söka på alla ritningar för Överstegården (Överstegårdens beteckning är "Nödinge 1:35", sätt citattecken runt fastighetsbeteckningen om du vill söka efter en exakt fastighet i en exakt ordning).

A – arkitektritningar:

E – el ritningar:

K – konstruktörritningar:

M – markritningar

VVS – ritningar