• Ritningar

Ritningar

Här finner du inskannade originalritningar  över våra fastigheter.

Alla ritningar är sparade i formatet PDF. 
De är uppdelade utefter disciplinerna:
A – arkitektritningar
E – el ritningar
K – konstruktörritningar
M – markritningar
VVS – VVS-ritningar (VVS står för värme, ventilation och sanitet)

 

Även Ale kommun har bygglovshandlingar för nedladdning.
Gå in på www.ale.se, klicka på "Självservice", därefter "Bygga, bo & miljö" och "Bygghandlingar i e-arkiv
".
Direktlänken är http://e-arkiv.ale.se/login?6


Här kan du söka på din fastighet, alt. söka på alla ritningar för Överstegården (Överstegårdens beteckning är "Nödinge 1:35", sätt citattecken runt fastighetsbeteckningen om du vill söka efter en exakt fastighet i en exakt ordning).

  

Tips, på Ale kommuns karttjänst har du möjlighet att plocka fram informaition om vad som gäller där du bor, eller är intresserad av. Exempel på information är detaljplaner, översiktsplaner, kultur, natur och mycket mer, se länk nedan.
http://karta.ale.se/

A – arkitektritningar:

E – el ritningar:

K – konstruktörritningar:

M – markritningar

VVS – ritningar