Sophantering

Ale kommun delar ut påsar till matavfall, påshållare och sorteringsguide. Matavfallspåsar delas ut under vår och höst, som föreningen därefter distribuerar ut till alla hushåll. Om du behöver fler kan du beställa mot en servicekostnad eller hämta själv kostnadsfritt på kontaktcenter i Nödinge eller på driftkontoret i Älvängen.

Kostnad för sophämtning finns att läsa i Ale kommuns renhållningstaxa.

Observera att sortering av glas, plast, plåt, tidningar och papp fortsättningsvis
ska slängas vid de kommunala sopstationerna. Närmaste återvinningsstation för
boende i Överstegården finns på Rödjans väg. Inget avfall får placeras vid sidan av
sopbehållarna vid våra gemensamma sopstationer.

Läs mer på kommunens hemsida. 

Kopiering av nyckel
För er som är i behov av att kopiera nyckeln till de gemensamma sopstationerna, erbjuder Ale Skomakeri/ Nyckelservice 100 kronor rabatt per kopia (250 kr/st istället för 350 kr/st), se visitkort för kontaktuppgifter.