Redskap och Utrustning

Följande redskap och utrustning finns att nyttja för Överstegårdens medlemmar.

Partytält
Samfällighetsföreningen har till sitt förfogande ett stort partytält för uthyrning till sina medlemmar. I skrivandets stund (år 2014) kostar hyran 150 kronor per dygn. Kontakta styrelsen via formulär för vidare information.

Fiskedamm
Fiskedammsskynke finns för utlåning. Kontakta styrelsen för mer information. 

Redskap för grönområden
Grästrimmer, gräsklippare och stångsax för samfällighetens gemensamma grönområden finns att låna. För vidare information, kontakta styrelsen via formulär beträffande grästrimmer och stångsax, kontakta din kontaktman gällande gräsklippare.
 
Högtryckstvätt
Högtryckstvätt finns att låna för att spola rent sitt avlopp. Kontakta betrodd person för ”Vatten och avlopp” för mer information gällande avlopp, högtryckstvätt och andra frågor rörande ämnet. Se även under Avlopp.