Snöröjning

Att tänka på under vintern. 


I Ale kommun ansvarar fastighetsägare att ta bort snö och sanda när så behövs, ungefär en meter utanför tomtgräns om det är en cykel eller gångväg. Kom ihåg att sanda ordentligt, grus finns i gemensamma gruskärl i området.

Se till att brevbäraren kommer fram till postlådan utan bekymmer.

Överstegården köper in snöröjning och sandning utav våra cykel- och gångvägar. Detta fråntar dock inte fastighetsägarens skyldigheter som framgår i första stycket i denna text.

I Ale snöröjs vägarna utav antingen Ale kommun, vägförening, trafikverket eller fastighetsägaren. Du kan titta på ale.se/vagar för att se vad som gäller på respektive väg.
Ale kommuns första insats sker när snödjupet är mer än fem centimeter. Branta backar är prioriterade och plogas och saltas enligt speciellt backprogram. Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter de prioriterade backarna. Därefter plogas mindre trafikerade gator.
Halkbekämpning utförs när plogningen är klar.