Arbetsuppgifter under städdagen


Samfälligheten har två städdagar per år, en under våren och en under hösten. Båda dessa är obligatoriska, de annonseras ut i god tid via olika media. 


Lekplatser:

Underhåll och kontrollera lekredskap, bänkar och bord.
Olja och måla vid behov
Rensa från ogräs
Töm papperskorgar
Vid översyn av lekplats skall en checklista följas: Checklista 

Rabatter:
Gräv och rensa
Klipp eventuella buskar och träd
Rätta till stöttor på träden

Gräsmattor:
Gräv och rensa
Klipp eventuella buskar och träd
Rätta till stöttor på träden

Gator:
Sopa 
Rensa brunnar

Husen:
Rensa hängrännor

Parkeringsplatser:
Måla parkeringsrutor vid behov

Garagen:
Sopa ur garagen
Rensa takrännor
Kontrollera att alla brädor är hela
Olja underbrädan vid portarna
Underhåll portarna, se blaga