Takrännor

 

Det är viktigt att alla medlemmar rensar sina takrännorna. 

 


Som bekant har vi ingen brist på vatten i Sverige. Nederbörden landar på våra hustak och rinner med lutningen ner mot takfoten. Här fångas vattnet upp av takrännor och leds ner i stuprören. Utan takrännor skulle vattnet forsa ut över takfoten och landa på marken nära huset. Det leder till att det skvätter på fasaden, vars livslängd, och eventuellt husets livslängd, allvarligt förkortas. Extra illa blir det om man t ex har en altan eller annat fast underlag utan takrännor över.

Vid kraftigare regn spolas mossa och andra beläggningar på taket ner och hamnar i takrännorna, där de får sällskap av löv och barr från närliggande träd. Detta skräp drivs sedan ofta till stuprören vid kraftigare regn, där det finns risk att dessa sätter igen. Om man inte ser efter sina takrännor börjar vattnet tillslut att skvalpa över och skvätter sedan upp på fasaden. 

Så minst en gång om året ska man riskera livet på en stege och rensa sina takrännor. Hösten är lämpligast, då det regnar mest på just hösten. Höstregnet sköljer loss mossa, plus att man får med sig säsongens löv.

Kom ihåg att vara två när du klättrar på stege, så en kan säkra stegen.