• Kontakta föreningen

Kontakta samfällighetens föreningen

Kontakta föreningen gällande:
1. samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. redovisning över föreningens räkenskap,
3. förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årsstämman,
5. redovisning över förvaltningen för flera samfälligheter,
6. vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Läs mer i samfällighetsföreningens stadgar.

För brådskande ärenden, kontakta betrodd för gällande ansvarsområde i styrelsen, se Om föreningen / Styrelsen.Samfällighetens adress:
Traditionell post skickas till Överstegårdens Samfällighetsförenings kassör. För kontaktuppgifter, se under flik "Styrelse" under "Om föreningen".


Hitta till oss


GPS
WGS84: N 57° 53.8577', E 12° 3.2444'
Decimal: 57.8976, 12.0541