Styrelse: mars 2020 - mars 2021

Ordförande Jenny Sallander Fyrklöverg. 121 0768-688 676
jenny_sallander@hotmail.com
Vice ordförande Staffan Hansson Gulklöverg. 46 0793-414 471
staffan.hansson78@gmail.com
Kassör Lars Andrén
Gulklöverg. 86
0705-760 760
lars.andreen@gmail.com
Sekreterare Carin Melin Fyrklöverg. 31 0703-531 771
carinmelin@outlook.com
Ledamot Göte Paulusson Fyrklöverg. 157 0303-229 491
Suppleanter Christina Svensson Fyrklöverg. 81 0768-585 866
inger.kristina@outlook.com
Kjell Karlsson Gulklöverg. 150 0705-349 937
kjellag57@gmail.com
Anna Olsson Gulklöverg. 10 0700-829 361
anna__a@hotmail.com
David Einbeige Gulklöverg. 94 070-7322 449
david.einbeigi@hotmail.com
           
Revisorer Hasse Andersson 0709-206 809
Mauricio Jiménez
Revisor suppl. Tommy Solbacken Gulklöverg. 102 0702-244 456
Monica Stiller Fyrklöverg. 131 0727-420 710
Valberedning vakant
vakant

 
Kommittéer
Ansvarsområde Ansvarig
Belysning, garage Lars Andrén
Göte Paulusson
David Einbeigi
Lekplats- och Grönområdesansvarig Christina Svensson
Göte Paulusson
Anna Olsson
Hemsida Anna Olsson
Kontaktmannasamordnare Jenny Sallander
Anna Olsson
Sophantering Kjell Karlsson
Telia / Fiber Lars Andrén
Staffan Hansson
Vatten, avlopp Jenny Sallander
Välkomna nyinflyttade Christina Svensson
Väg, trafik, snöröjning Staffan Hansson
David Einbeigi
Kjell Karlsson
Grannsamverkan Christina Svensson
  

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen gällande:
1. samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. redovisning över föreningens räkenskap,
3. förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årsstämman,
5. redovisning över förvaltningen för flera samfälligheter,
6. vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Läs mer i samfällighetsföreningens stadgar.

För att kontakta samfällighetsföreningen Överstegården, var vänlig fyll i formulär under Kontakta föreningen.