Styrelse 2019-2020

Ordförande Mikael Lindfors Gulklöverg. 148 0735-038 110
lindfors_mike@hotmail.com
Vice ordförande Jenny Sallander Fyrklöverg. 121 0768-688 676
jenny_sallander@hotmail.com
Kassör Lars Andrén Gulklöverg. 86
 
0705-760 760
lars.andreen@gmail.com
Sekreterare Carin Melin Fyrklöverg. 31 0703-531 771
carinmelin@outlook.com
Ledamot David Einbeigi Gulklöverg. 94
Suppleanter Christina Svensson Fyrklöverg. 81
Kjell Karlsson Gulklöverg. 150 0705-349 937
kjellag57@gmail.com
Staffan Hansson Gulklöverg. 46
Lisa Forsberg Fyrklöverg. 87
vakant
Revisorer Jan Lindström Gulklöverg. 58
Mauricio Jimenez Fyrklöverg. 13
Revisor suppl. Tommy Solbacken Gulklöverg. 102
Hasse Andersson Gulklöverg. 72
Valberedning Emil Staxäng Gulklöverg. 112
Andreas Jacobsson Fyrklöverg. 127

 
Kommittéer 2018
Ansvarsområde Ansvarig
Belysning, garage Lars Andrén
Staffan Hansson
David Einbeigi
Grönområdesansvarig
Christina Svensson
Lisa Forsberg
Hemsida
Kontaktmannasamordnare Jenny Sallander
Christina Svensson
Sophantering Kjell Karlsson
Telia / Fiber Lars Andrén
Vatten, avlopp Jenny Sallander
Mikael Lindfors
Välkomna nyinflyttade Jenny Sallander
Väg, trafik, snöröjning Mikael Lindfors
David Einbeigi
Kjell Karlsson
  
  

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen gällande:
1. samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. redovisning över föreningens räkenskap,
3. förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årsstämman,
5. redovisning över förvaltningen för flera samfälligheter,
6. vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Läs mer i samfällighetsföreningens stadgar.

För att kontakta samfällighetsföreningen Överstegården, var vänlig fyll i formulär under Kontakta föreningen.