Ordförande Jenny Sallander Fyrklövergatan. 121 0768-688 676
jenny_sallander@hotmail.com
Vice ordförande Staffan Hansson Gulklövergatan. 46 0793-414 471
staffan.hansson78@gmail.com
Kassör Mauricio Jimenez
Fyrklövergatan 13
Sekreterare Carin Melin Fyrklövergatan. 31 0703-531 771
carinmelin@outlook.com
Ledamot Göte Paulusson Fyrklövergatan. 157 0303-229 491
Suppleanter Ulf Einarsson Fyrklövergatan 93
Rosa Tolentino Gulklövergatan 114 073 6760228
Bengt Eriksson Fyrklövergatan 55
Anna Johansson Gulklövergatan 92
     vakant       
Revisorer Hasse Andersson Gulklövergatan 72 0709-206 809
Tommy Solbacken Gulklövergatan 102 0702 244 456
Revisor suppl. Monica Stiller Fyrklövergatan 131 0727 420710
Valberedning vakant
vakant

 
Kommittéer
Ansvarsområde Ansvarig
Belysning, garage Bengt Eriksson
Göte Paulusson
Ulf Einarsson
Lekplats- och Grönområdesansvarig Rosa Tolentino
Anna Johansson
Hemsida Rosa Tolentino
Kontaktmannasamordnare Jenny Sallander
Anna Johansson
Sophantering
 
Göte Paulusson
Telia / Fiber Ulf Einarsson
Staffan Hansson
Vatten, avlopp
 
Jenny Sallander
Välkomna nyinflyttade
 
Carin Melin 
Väg, trafik, snöröjning Staffan Hansson
Bengt Eriksson
Mauricio Jimenez
Grannsamverkan
  

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen gällande:
1. samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. redovisning över föreningens räkenskap,
3. förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årsstämman,
5. redovisning över förvaltningen för flera samfälligheter,
6. vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Läs mer i samfällighetsföreningens stadgar.

För att kontakta samfällighetsföreningen Överstegården, var vänlig fyll i formulär under Kontakta föreningen.