Styrelse 2018-2019

Ordförande Emil Staxäng Gulklöverg. 112 0734-154 319
emil.staxang@hotmail.com
Vice ordförande Mikael Lindfors 0735-038 110
lindfors_mike@hotmail.com
Kassör Lars Andrén Gulklöverg. 86
 
0705-760 760
lars.andreen@gmail.com
Sekreterare Carin Melin Fyrklöverg. 31 0703-531 771
carinmelin@outlook.com
Ledamot Jenny Sallander Fyrklöverg. 121 0768-688 676
jenny_sallander@hotmail.com
Suppleanter Johan Staxäng Gulklöverg. 90
Kjell Karlsson Gulklöverg. 150 0705-349 937
kjellag57@gmail.com
Andreas Jacobsson

Fyrklöverg. 127

jacobsonandreas@gmail.com
Camilla Grener Fyrklöverg. 101 grenercamilla@gmail.com
Ingrid Midveth Fyrklöverg. 119 ingrid.midtvedt@gmail.com
Revisorer Jan Lindström Gulklöverg. 58
Mauricio Jimenez Fyrklöverg. 13
Revisor suppl. Tommy Solbacken Gulklöverg. 102
Hasse Andersson Gulklöverg. 72
Valberedning Monica Stiller Fyrklöverg. 131
vakant

 
Kommittéer 2017
Ansvarsområde Ansvarig
Belysning, garage Johan Staxäng
Andreas Jacobsson
Grönområdesansvarig
Ingrid Midvetd
Andreas Jacobsson
Carin Melin
Hemsida
Kontaktmannasamordnare Jenny Sallander
Camilla Grener
Sophantering Kjell Karlsson
Telia / Fiber Andreas Jacobsson
Lars Andrén
Vatten, avlopp Jenny Sallander
Mikael Lindfors
Välkomna nyinflyttade Camilla Grener
Väg, trafik, snöröjning Emil Staxäng
  
  

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen gällande:
1. samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. redovisning över föreningens räkenskap,
3. förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årsstämman,
5. redovisning över förvaltningen för flera samfälligheter,
6. vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Läs mer i samfällighetsföreningens stadgar.

För att kontakta samfällighetsföreningen Överstegården, var vänlig fyll i formulär under Kontakta föreningen.