OrdförandeJenny SallanderFyrklövergatan. 121
0768-688 676
jenny_sallander@hotmail.com
Vice ordförandeStaffan HanssonGulklövergatan. 46
0793-414 471
staffan.hansson78@gmail.com
KassörMauricio Jimenez
Fyrklövergatan 13
SekreterareCarin MelinFyrklövergatan   31
0703-531 771

 carinmelin@outlook.com

LedamotFyrklövergatan 21
SuppleanterUlf EinarssonFyrklövergatan 93
Rosa TolentinoGulklövergatan 114
    073 6760228
    baldebuz@hotmail.com
Bengt ErikssonFyrklövergatan 55
Andreas JacobssonFyrklövergatan 127jacobsonandreas@gmail.com
   Daniel Güven  Fyrklövergatan 21  Danielgu83@gmail.com
RevisorerHasse AnderssonGulklövergatan         720709-206 809
Jan LindströmGulklövergatan 580702 244 456
Revisor suppl.Monica StillerFyrklövergatan 1310727 420710
Simon KarlssonGulklövergatan 10
Valberedningvakant
vakant

Kommittéer
 
Ansvarsområde Ansvarig
Belysning, garage Bengt Eriksson
Ulf Einarsson
Lekplats- och Grönområdesansvarig Rosa Tolentino
 
Hemsida
Facebook
Event
Rosa Tolentino
Kontaktmannasamordnare Jenny Sallander
Andreas Jacobsson
Sophantering
 
Tele 2  / Fiber Ulf Einarsson
Staffan Hansson
Vatten, avlopp
 
Jenny Sallander
Välkomna nyinflyttade
 
Carin Melin 
Väg, trafik, snöröjning Staffan Hansson
Bengt Eriksson
Mauricio Jimenez             
Grannsamverkan


Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen gällande:
1. samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. redovisning över föreningens räkenskap,
3. förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årsstämman,
5. redovisning över förvaltningen för flera samfälligheter,
6. vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Läs mer i samfällighetsföreningens stadgar.

För att kontakta samfällighetsföreningen Överstegården, var vänlig fyll i formulär under Kontakta föreningen.