Områdeskarta.

Överstegårdens samfällighetsförening Kontaktpersoner 2024
 

Område  Namn Adress Mobil E-post

1.

Muqdad Yasir

Fyrklövergatan 95

0704 167333

muqdadyasir@hotmail.com
2.
Magnus Hägglund

Fyrklövergatan 

 
magnus@vidasal.com
4.
Per Marton

Fyrklövergatan 83

0706 108330

per.demander@svenskcater.se
5.
Ulrika Eriksson

Fyrklövergatan 103
073 6104524 Ulrikab.eriksson@gmail.com
6.
Tea Aracic
Roberto Eid

Fyrklövergatan 59
Fyrklövergatan 59

0739 300079
0702 709222

thea.ara@hormail.com
roberto.96.e@gmail.com
7.
Rawasi Al-karave

Gulklövergatan 36

 

 
8.
Simon Karlsson

Gulklövergatan 10

0761 651555

simon_carlsson65@hotmail.com
9.
Ulf Nilsson

Gulklövergatan 38

0737 354541

ulf_nilsson69@hotmail.com
10.
David O'Conner

Fyrklövergatan 3

072 2566131

d-oconnor@hotmail.com
11.

Emil Staxäng


Gulklövergatan 112


0702 893297


emil790213@gmail.com
12.
Amanda Frejd

Gulklövergatan 98

 

amanda.frejd@live.se


Underlag till kontaktman:

Kontaktmannens uppgifter:

Som kontaktman är du styrelsens ombud i ditt område.

 • Du skall närvara vid kontaktmannaträffarna styrelsen kallar till, eller skicka en ersättare.
 • Du skall hålla ordning på föreningens gemensamma anläggningar: 
  Gräsmattor, lekplatser, rabatter, buskar och träd, garage, parkeringsplatser, gatubelysning, dagvattenbrunnar och vägar m.m. inom området.
  Fel som uppstår skall du se till att dessa blir åtgärdade.
 • Du skall planera, leda och fördela arbetet på städdagarna. Sammanställa en ”att göralista”.
  Om material behöver inköpas lämnas uppgifter om detta vid kontaktmannaträffen för eventuella gemensamma inköp.
  De som inte kan delta på städdagen skall utföra någon av uppgifterna innan städdagen.
 • Organisera det löpande underhållet under året. Klippa gräs, tömma papperskorgar, rensa rabatter och hålla lekplatserna rena och hela (se checklista). Göra en fördelning bland de boende om vem som gör vad.
 • Vid större åtgärder, köpa träd, byte av lekutrustning m.m. göra upp förslag tillsammans med övriga inom ditt område och lämna förslaget till styrelsen.
 • Vid nyinflyttning till området skall kontaktmannen lämna ifylld flyttningsanmälan till styrelsen och hälsa nya ägare välkomna samt lämna ”Välkomsthäfte” och information om föreningen.
  Blankett för flyttningsanmälan kan laddas ned här.
  Informationen i Välkomsthäftet finns även under "Information" och "Nyinflyttad".


Genom gemensamt arbete kan vi hålla låg medlemsavgift. 

Karta över förvaltningsområden

Karta över områdesindelning