Områdeskarta.

Överstegårdens samfällighetsförening Kontaktpersoner 2023
 

Område  Namn Adress Mobil E-post

1.

Susanna Einarsson

Fyrklövergatan 93

0704 167333

susanne.einarsson@gmail.com
2.
David Tang

Fyrklövergatan 125

0760 317293
4.
Niklas Johansson

Fyrklövergatan 85

0707 736780

Niklas.e.johansson@gmail.com
5.
Twana Ali

Fyrklövergatan 101
0760 455686 raboon2010@gmail.com
6.
Roberto Eid
Tea Aracic

Fyrklövergatan 59
Fyrklövergatan 59

0702 709222
0739 300079

roberto.96.e@gmail.com
tea.ara@hotmail.com
7.
Anna Johansson

Gulklövergatan 92

0705 422745

annjo251@gmail.com
8.
Jeanette Forsberg

Gulklövergatan 6

0702 983657

forsbergj64@gmail.com
9.
Hasse Andersson

Gulklövergatan 

0709 206809

hasse.ale@telia.com
10.
David O'Conner

Fyrklövergatan 3

072 2566131

d-oconnor@hotmail.com
11.
Anita Lindberg
   (från höst)

Emil Staxäng
 (vår till höst)
Gulklövergatan 144


Gulklövergatan 112
0766 210372


0702 893297
anita.lindberg@gmail.com


emil790213@gmail.com
12.
Nathalie Gauna

Gulklövergatan 90

0739 993016

natalaj@hotmail.com


Underlag till kontaktman:

Kontaktmannens uppgifter:

Som kontaktman är du styrelsens ombud i ditt område.

 • Du skall närvara vid kontaktmannaträffarna styrelsen kallar till, eller skicka en ersättare.
 • Du skall hålla ordning på föreningens gemensamma anläggningar: 
  Gräsmattor, lekplatser, rabatter, buskar och träd, garage, parkeringsplatser, gatubelysning, dagvattenbrunnar och vägar m.m. inom området.
  Fel som uppstår skall du se till att dessa blir åtgärdade.
 • Du skall planera, leda och fördela arbetet på städdagarna. Sammanställa en ”att göralista”.
  Om material behöver inköpas lämnas uppgifter om detta vid kontaktmannaträffen för eventuella gemensamma inköp.
  De som inte kan delta på städdagen skall utföra någon av uppgifterna innan städdagen.
 • Organisera det löpande underhållet under året. Klippa gräs, tömma papperskorgar, rensa rabatter och hålla lekplatserna rena och hela (se checklista). Göra en fördelning bland de boende om vem som gör vad.
 • Vid större åtgärder, köpa träd, byte av lekutrustning m.m. göra upp förslag tillsammans med övriga inom ditt område och lämna förslaget till styrelsen.
 • Vid nyinflyttning till området skall kontaktmannen lämna ifylld flyttningsanmälan till styrelsen och hälsa nya ägare välkomna samt lämna ”Välkomsthäfte” och information om föreningen.
  Blankett för flyttningsanmälan kan laddas ned här.
  Informationen i Välkomsthäftet finns även under "Information" och "Nyinflyttad".


Genom gemensamt arbete kan vi hålla låg medlemsavgift. 

Karta över förvaltningsområden

Karta över områdesindelning